Rozliczenie VAT

Napis VATSpośród wielu usług, które oferuję, jest rozliczanie podatku VAT. Podatek od towarów i usług dotyczy zarówno kupujących, jak i sprzedających. Każdy podatnik jest zobowiązany do rejestracji w Urzędzie Skarbowym, okresowej płatności podatku od towarów i usług, wystawiania faktur, składania deklaracji podatkowych oraz prowadzenia ewidencji dochodów. Zapraszam do skorzystania z moich usług, chętnie zajmę się kompleksowym rozliczeniem Państwa przedsiębiorstwa.

Oferuję pomoc w optymalizacji podatkowej, aby w sposób legalny zmniejszyć kwotę podatku należną organowi podatkowemu. Działam w granicach przepisów prawa, aby przynieść Państwu jak największe korzyści. Swoje obowiązki wykonuję rzetelnie i terminowo zwracając szczególną uwagę na prawidłowości w dokumentacji. Wspieram swoich klientów na każdym etapie współpracy, dając im poczucie bezpieczeństwa.

Powierzając mi rozliczenie podatku VAT, otrzymają Państwo kompletne usługi obejmujące: prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży i zakupu, rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego. W ramach doradztwa z rozliczeniami podatku oferuję między innymi:

  • pomoc i opiniowanie w zakresie skutków czynności związanych z VAT,
  • pewność, iż moje działanie jest zgodne z przepisami podatkowymi,
  • analizę w zakresie zwolnień z podatku VAT,
  • wsparcie we wdrożeniu procedury dochowania należytej staranności badania kontrahentów,
  • analizowanie miejsca opodatkowania towarów i usług oraz identyfikacji stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium RP.