Rozliczenia podatkowe

napis podatkiObowiązkiem zarówno każdego przedsiębiorcy, jak i osób fizycznych uzyskujących dochody jest rozliczenie podatkowe. Zakres wykonywanych czynności zależny jest od wielkości prowadzonej działalności gospodarczej oraz wybranej przez klienta formy opodatkowania. W moim biurze rachunkowym zajmuje się pełną obsługą rozliczeń podatkowych firm, dobierając wyłącznie optymalne rozwiązania.

W zakresie usług związanych z rozliczeniem podatkowym oferuję:

  • doradztwo w wyborze formy opodatkowania działalności przedstawiając wady i zalety poszczególnych systemów i pomoc w dokonaniu wyboru rozwiązania dostosowanego do specyfiki prowadzonej firmy,
  • rzetelne sformułowanie i przedstawienie wszystkich obowiązków podatkowych, jakie ciążą na kliencie oraz ustalenie konkretnego zakresu czynności, jakie będę wykonywać w związku z rozliczeniem firmy,
  • wykonanie wszystkich rozliczeń podatkowych wynikających z formy opodatkowania firmy, karta podatkowa, ryczałt, księga przychodów i rozchodów, księgi handlowe,
  • wykonanie rozliczeń przeprowadzonych transakcji gospodarczych oraz struktury wewnętrznej przedsiębiorstwa,
  • sumienne i terminowe sporządzanie pełnej dokumentacji podatkowej firmy, dokonując rozliczeń z organami podatkowymi,
  • reprezentowanie firmy przed urzędami i instytucjami kontroli.

Świadczę również usługi w zakresie rozliczeń rocznych zeznań podatkowych dla wszystkich, którzy w roku podatkowym uzyskiwali przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wszystkie swoje czynności wykonuję z należytą starannością, rzetelnie i terminowo.