Kadry i płace

banknotyJedną z wielu oferowanych przeze mnie usług jest obsługa kadrowo-płacowa. Powierzenie mi tych obowiązków pozwoli na płynne rozwijanie i funkcjonowanie firmy. Dopilnuję wszelkich spraw związanych z zatrudnieniem pracowników, co pozwoli Państwu skupić się na celach biznesowych. Gwarantuję wsparcie w zakresie kadr i płac. Jestem na bieżąco z najnowszymi przepisami prawa pracy. Wspieram swoich klientów w procesie optymalizacji kosztów zatrudnienia.

Oferuję również pełną sprawozdawczość GUS, PFRON oraz obsługę dofinansowań dla osób niepełnosprawnych. Wykonuję analizy kadrowo-płacowe, stanu i struktury zatrudnienia oraz poziomu wynagrodzeń. Oferuję doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Opracowuję projekty regulaminów wewnętrznych pracodawcy, systemów wynagradzania oraz reprezentuję firmę przed PIP i ZUS.

Obsługa kadrowa

W zakresie obsługi kadrowej oferuję:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • prowadzenie spraw związanych z urlopami,
 • sporządzanie pracownikom dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych.

Obsługa płacowa

W zakresie obsługi płacowej oferuję:

 • sporządzanie list płac w ramach umów o pracę,
 • sporządzanie list wypłat z umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA, miesięcznych deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych wraz z wysyłaniem ich do ZUS,
 • sporządzanie PIT-4, informacji o dochodach oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40.